Generátory výplňového textu

Samuel L. Ipsum

Samuel L. Ipsum je zde uveden jako zástupce humorně pojatých generátorů. Jeho definující vlastností je mód generující náhodný text po odstavcích citujících nejznámější fráze herce Samuela L. Jacksona tak, jak říkal v roli gangstera Julese Winnfielda ve filmu Pulp Fiction.

Stylizace Samuela L. Jacksona mířícího pistolí na uživatele

Motiv webu slipsum.com

Možnosti generátoru

Tento generátor generuje text do zvoleného počtu odstavců, nabízí možnost nadpisů otagovaných pomocí <h1></h1> až <h6></h6> a přidání tagů <p></p> okolo odstavců. Generuje kód ke zkopírování, generovaný text nevykresluje. To je jednodušší než v případě klasického generování stránky, hlavně při použití pro webdesign. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že začínající designéry nepracující s HTML by to mohlo zmást. Web je v angličtině.

Na konec kódu generátor přidává odkaz na sebe, který je pomocí CSS nastavený jako neviditelný - to je pravděpodobně zamýšleno jako SEO jejich webu. Odkaz je komentovaný prosbou o jeho ponechání tam, kde kód použijeme. V níže vloženém příkladu ho nechávám.

Generovat lze ve třech módech. Prvním z nich je Classic Ipsum, které generuje – jak jinak – klasický lorem ipsum text. Ve druhém módu, nazvaném Slipsum Classic, se generují Julesovy citace, které mohou být označeny jako NSFW (nebezpečno prohlížet v zaměstnání - not suitable for work) – obsahují hrubou a drastickou mluvu (samozřejmě v angličtině). A ve třetím módu se také generují Julesovy citace, ale jen ty vhodné pro jakékoli publikum.

Když přepínáme mezi módy, mění se stylizovaný obrázek Samuela L. Jacksona v roli Julese Winfielda. V defaultním módu Slipsum Classic na uživatele míří pistolí, což je originální verze. V klasickém lorem ipsum módu uživateli podává svitek pergamenu a v odlehčeném módu Slipsum Lite podává kytici.

Jak už názvy módů napovídají, je vhodné si při použití generovaného kódu předem rozmyslet, jestli se jeho použití opravdu hodí - zvlášť pokud tvoříte design pro anglicky mluvícího zadavatele. Člověk neznalý původního filmu by si mohl jeho obsah špatně vyložit.

Příklad generovaného kódu v módu Slipsum Classic:

No man, I don't eat pork

Normally, both your asses would be dead as fucking fried chicken, but you happen to pull this shit while I'm in a transitional period so I don't wanna kill you, I wanna help you. But I can't give you this case, it don't belong to me. Besides, I've already been through too much shit this morning over this case to hand it over to your dumb ass.

No, motherfucker

Look, just because I don't be givin' no man a foot massage don't make it right for Marsellus to throw Antwone into a glass motherfuckin' house, fuckin' up the way the nigger talks. Motherfucker do that shit to me, he better paralyze my ass, 'cause I'll kill the motherfucker, know what I'm sayin'?

I'm serious as a heart attack

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows. Some pilots get picked and become television programs. Some don't, become nothing. She starred in one of the ones that became nothing.

Uuummmm, this is a tasty burger!

Your bones don't break, mine do. That's clear. Your cells react to bacteria and viruses differently than mine. You don't get sick, I do. That's also clear. But for some reason, you and I react the exact same way to water. We swallow it too fast, we choke. We get some in our lungs, we drown. However unreal it may seem, we are connected, you and I. We're on the same curve, just on opposite ends.

Is she dead, yes or no?

Your bones don't break, mine do. That's clear. Your cells react to bacteria and viruses differently than mine. You don't get sick, I do. That's also clear. But for some reason, you and I react the exact same way to water. We swallow it too fast, we choke. We get some in our lungs, we drown. However unreal it may seem, we are connected, you and I. We're on the same curve, just on opposite ends.

lorem ipsum

© Lukáš Halda 2012
Vytvořeno pro kurz 4IZ228 v zimním semestru 2012/2013.