Generátory výplňového textu

O čem je tato webová prezentace?

Účelem tohoto malého webu je poskytnout základní informace o některých webových generátorech výplňového textu a poukázat na to, že existují i jiné než lorem ipsum.

Co je to „generátor výplňového textu“?

Když se připravuje design něčeho, co obsahuje i text, ať už je to kniha nebo třeba webová stránka, pro jeho vyzkoušení potřebujete nějaký text, respektive obsah. Protože někdy bývá obsah připravován až po vytvoření designu, a jindy si prostě designér nechce nechat obsahem odvádět pozornost od designu, historicky vznikla potřeba jednoduchého univerzálního textu, který se dá nacpat kamkoliv a dá se na něm otestovat většina záludností, které na designéra při formátování textu čekají.

Už od 16. století se pro sazbu používá takzvaný lorem ipsum text, nesmyslný latinský pseudotext odvozený od Cicerova pojednání „O nejvyšším dobru a zlu“. Více informací o tomto fenoménu lze nalézt například na Wikipedii v článku o Lorem ipsum.

Ve věku počítačů už nemusíte opisovat původní text, automatizace dosáhla i do této oblasti. Protože programátoři si rádi usnadňují práci (za optimalizaci procesů jsou ostatně často placeni), toto byla pochopitelně jedna z prvních věcí, která některé v rámci zefektivňování tvůrčího procesu napadla. Proč se zdržovat opisováním, když na to máme počítač, že?

Proto lze dnes najít mnoho takzvaných lorem ipsum generátorů, které se více či méně liší. Existují pro mnohé platformy, komerční i nekomerční, a na některé z těch zdarma dostupných on-line generátorů si zde posvítíme.

Které generátory Vám zde představím?

Když do Googlu či libovolného jiného vyhledávače zadáte výraz "lorem ipsum", dostanete mimo jiné odkazy na vícero různých lorem ipsum generátorů. Některé z nich jsem se rozhodl v krátkosti popsat. Jedná se o:

A v závěru vše shrnu, abyste se vyznali v popsaných rozdílech – nebo pro ty, kteří se čtením jednotlivých článků nechtějí zdržovat a postačí jim rychlé srovnání.

© Lukáš Halda 2012
Vytvořeno pro kurz 4IZ228 v zimním semestru 2012/2013.